Nieuwsbrief oktober 2019

Beschermingsbewind
Welkom
Welkom bij de oktober nieuwsbrief van Aenea. Als bewindvoerders en mentoren, met name voor cliënten die ook een zorgvraag hebben, nemen we u graag mee in de ontwikkelingen. Omdat we zien dat goede zorg vaak effectiever is als gemoedsrust bestaat doordat iemand mee kijkt naar de medische en zakelijke belangen.
De trend
Het beleid van de overheid is er op gericht dat ouderen langer thuis wonen. Om die reden werd de vergoeding voor wonen met zorg in verzorgingshuizen afgebouwd en zijn de afgelopen 5 jaar honderden verzorgingshuizen gesloten. En de zorg die daar werd verleend, wordt nu in de thuissituatie aangeboden
Niet altijd mogelijk
Dat zorg thuis niet altijd mogelijk is, blijkt onder meer uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Sinds 2014 is het aantal opnames omdat het thuis gewoon niet meer ging, met 25% toegenomen. Bij mensen ouder dan 80, is de toename van deze zogenaamde gedwongen opnames, zelfs met 40% gestegen. Het gaat hier vaak om ouderen met dementie, die in hun directe omgeving geen netwerk hebben. In 2018 zijn 27.000 opnames ‘opgelegd’, in 1/3 van deze situaties van sprake een spoedopname.
Wens blijft zelfstandig wonen
Uit onderzoek blijkt dat mensen – ook op hoge leeftijd – het liefst zelfstandig wonen, eventueel in een omgeving die wat meer bescherming biedt. Ouderen zijn over het algemeen tevreden over zorg die ze ontvangen. Wel heeft men vaak moeite om de weg te vinden in de zorg en uit te zoeken hoe passende zorg georganiseerd kan worden. Daarnaast kan de zorg – begrijpelijk – niet voorzien in andere dienstverlening, zoals financieel administratieve ondersteuning.
Komende wetswijziging
Op 1 januari 2020 wijzigt de wetgeving ten aanzien gedwongen opnames. Op die datum gaat de zogenaamde Wet verplichte GGZ (WVggz) in. Deze wet moet leiden tot een daling van het aantal gedwongen opnames. ‘Gedwongen behandelingen’ hoeven niet altijd meer intramuraal plaats te vinden, maar kunnen ook thuis worden uitgevoerd. Ook biedt deze wet aan zowel cliënten als familie, meer inspraak in het behandelplan. Dit betekent veel voor de cliënt, maar ook voor de (thuis)zorg. Aanvullende (financieel administratieve) dienstverlening kan een langer verblijf thuis ondersteunen.
Houd het gesprek gaande
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u eens (vrijblijvend) een situatie doorspreken waarvan u denkt dat de cliënt geholpen is met behartiging van de (zakelijke) belangen? Neem dan contact met ons op: 06 – 300 186 82 of info@aeneavitaal.nl

met vriendelijke groet,
Het team van AeneaVitaal B.V.
Wij voldoen aan alle regels en voorschriften inzake bewindvoering en budgetbeheer en zijn toegelaten door de rechtbank.
AeneaVitaal B.V.
www.aeneavitaal.nl
info@aeneavitaal.nl
Tel. 06–300 186 82
Regio Midden:
Postbus 1864
1200 BW Hilversum
Regio Zuid:
Postbus 33
6200 AA Maastricht