Trend

De trend
Het beleid van de overheid is er op gericht dat ouderen langer thuis wonen. Om die reden werd de vergoeding voor wonen met zorg in verzorgingshuizen afgebouwd en zijn de afgelopen 5 jaar honderden verzorgingshuizen gesloten. En de zorg die daar werd verleend, wordt nu in de thuissituatie aangeboden
Niet altijd mogelijk
Dat zorg thuis niet altijd mogelijk is, blijkt onder meer uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Sinds 2014 is het aantal opnames omdat het thuis gewoon niet meer ging, met 25% toegenomen. Bij mensen ouder dan 80, is de toename van deze zogenaamde gedwongen opnames, zelfs met 40% gestegen. Het gaat hier vaak om ouderen met dementie, die in hun directe omgeving geen netwerk hebben. In 2018 zijn 27.000 opnames ‘opgelegd’, in 1/3 van deze situaties van sprake een spoedopname.
Wens blijft zelfstandig wonen
Uit onderzoek blijkt dat mensen – ook op hoge leeftijd – het liefst zelfstandig wonen, eventueel in een omgeving die wat meer bescherming biedt. Ouderen zijn over het algemeen tevreden over zorg die ze ontvangen. Wel heeft men vaak moeite om de weg te vinden in de zorg en uit te zoeken hoe passende zorg georganiseerd kan worden. Daarnaast kan de zorg – begrijpelijk – niet voorzien in andere dienstverlening, zoals financieel administratieve ondersteuning.

© Aenea Vitaal, oktober 2019