Wetswijziging

Tarieven


Op 1 januari 2020 wijzigt de wetgeving ten aanzien gedwongen opnames. Op die datum gaat de zogenaamde Wet verplichte GGZ (WVggz) in. Deze wet moet leiden tot een daling van het aantal gedwongen opnames. ‘Gedwongen behandelingen’ hoeven niet altijd meer intramuraal plaats te vinden, maar kunnen ook thuis worden uitgevoerd. Ook biedt deze wet aan zowel cliënten als familie, meer inspraak in het behandelplan. Dit betekent veel voor de cliënt, maar ook voor de (thuis)zorg. Aanvullende (financieel administratieve) dienstverlening kan een langer verblijf thuis ondersteunen.

© Aenea Vitaal, oktober 2019