Actualiteit: Corona Virus

Inkomstenbeheer

Ook als Aenea hebben wij te maken met alle maatregelen die zijn genomen om de Corona epidemie te beperken en te beheersen. We proberen – als dat binnen de veiligheidsvoorschriften verantwoord is – zo veel mogelijk onze cliënten te bezoeken. Als dat niet altijd mogelijk, houden we zo veel mogelijk op andere manieren contact.

© Aenea Vitaal, mei 2020