Covid-19: financiën op orde?

De Bewindvoerder

Actualiteit

Zullen als gevolg van de covid 19 pandemie meer mensen met financiële problemen en schulden te maken krijgen? Een aantal grote steden denkt van wel, en houdt er rekening mee dat voor meer mensen met problematische schulden bewindvoerders zullen worden ingezet. Ook de staatssecretaris van SZW liet in een brief aan de tweede kamer in juni weten dat meer problemen worden verwacht.

Effectieve aanpak

Wij zien in onze praktijk ook hoe belangrijk het is dat mensen die te maken hebben met financiële problemen en schulden, snel hulp zoeken. In een stadium waarin nog efficiënt en effectief hulp geboden kan worden. Onder andere omdat nog een minnelijke regeling met de schuldeisers kan worden getroffen. En om te voorkomen dat boete op boete leidt tot een schuld waarin de boetes groter dan de schuld waar het allemaal mee begon.
Lastige situaties doen zich voor bij mensen die vallen onder de Participatiewet. Als sprake is van een fraudevordering (bij onrechtmatig ontvangen uitkeringen) is een minnelijke regeling niet mogelijk en wordt dikwijls een beroep gedaan op de rechter. Met als gevolg een ‘dwangakkoord’ of toelating tot de Wet Sanering Natuurlijke Personen.
Schuldenproblematiek gaat vaak gepaard met sociaal isolement. Zeker bij kwetsbare personen en gezinnen met kinderen een reden om snel een bewindvoerder in te zetten.

© Aenea Vitaal, augustus 2020