Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt uitgesproken voor volwassenen die niet in staat zijn hun eigen vermogen te beheren.

De beschermingsbewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt dat op grond van de uitspraak van de rechter aan hem is toevertrouwd.

Daarbij wordt door de kantonrechter bepaald welk deel van het vermogen van de cliënt onder bewind wordt gesteld.

Nadat de uitvoering van het beschermingsbewind is gestart, informeert de bewindvoerder de cliënt elke maand over inkomsten en uitgaven. Daarnaast legt de bewindvoerder elk jaar verantwoording af aan de kantonrechter. Hierin wordt van de volgende zaken per cliënt het totaalbedrag aangeven:

  • het ontvangen inkomen;
  • het totaalbedrag van de vaste lasten;
  • indien van toepassing: een overzicht van de betaalde schulden;
  • indien van toepassing: een overzicht van de nog te betalen schulden;

Wil u weten welke activiteiten de bewindvoerder standaard uit voert? Klik dan hier.