Inkomstenbeheer

Budgetbeheer

In situaties waarin beschermingsbewind is aangevraagd wegens financiële problemen, kan in afwachting van de uitspraak van de rechter vast gestart worden met het beheer van de inkomsten en het in kaart brengen en beheersbaar maken van de schulden.

Uiteraard kan Budgetbeheer ook worden uitgevoerd in situaties waarin mensen willen worden ondersteund. De taken en activiteiten die worden uitgevoerd, komen overeen met de taken die bij bewindvoering worden verricht. Maar: omdat er geen sprake is van een uitspraak van de rechter, hoeven de activiteiten ten behoeve van de rechtbank niet uitgevoerd te worden. Er wordt direct aan u gerapporteerd.

Voor Budgetbeheer wordt  een overeenkomst opgesteld tussen u en Aenea. Vervolgens stelt Aenea een budgetplan op dat door u wordt goed gekeurd waarna de uitvoering van het plan kan worden gestart. Wanneer u het prettig vindt als wij ook administratieve zaken zoals aanvragen uitkeringen, beheer verzekeringen, en dergelijke uitvoeren, wordt dat in de overeenkomst met u opgenomen en gefactureerd.

U kunt er voor kiezen om alleen uw vaste lasten te laten beheren, in dat geval geldt een aangepast tarief, afhankelijk van de situatie.