De Bewindvoerder

Bewindvoering

De bewindvoerder verricht de volgende activiteiten:

 • het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan- er in komt wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing genomen is.
 • het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens het opgestelde budgetplan.
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter.
 • verzorgen van belastingaangifte box 1.
 • aanvragen belastingtoeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag).
 • aanvragen van uitkeringen.
 • aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
 • het aanvragen van bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst van de gemeente voor het vergoeden van de bewindvoering.
 • declareren bij de (zorg)verzekering.
 • controleren en betalen van bijdrage AWBZ.
 • beheer verzekeringen (afsluiten en opzeggen.)
 • de contacten met diverse instellingen /instanties.
 • afbetalingsregelingen treffen bij beperkte schulden (schulden die binnen 36 maanden zijn af te betalen)
 • behandeling en doorzending van post.
 • telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen).
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter.

Indien sprake is van een uitspraak van de rechter, worden wettelijk bepaalde tarieven toegepast. U vindt de tarieven als u op de link klikt.

Het kan voorkomen dat uw financiële positie niet toereikend is voor het betalen van deze tarieven. In dat geval kan de bewindvoerder met u bekijken of het aanvragen van bijzondere bijstand een mogelijkheid is.