Goede Kerstdagen & een gelukkig en gezond 2021

Kerstmis, het feest van het licht, in een bewogen jaar. De medewerkers van Aenea Vitaal wensen u goede kerstdagen toe en wensen u en uw collega’s een goed en gezond 2021 toe.

Als mentor en bewindvoerder hebben wij veel bewondering voor de inzet van de zorg voor de cliënten, waaronder ook onze cliënten. Zeker nu ook in verschillende huizen het Corona Virus zijn intrede heeft gedaan. Juist nu klinkt goede, gezegende of zalige kerstdagen vreemd. Toch wensen wij allen juist nu het licht van Kerstmis toe, en wensen wij u een gelukkig en gezond 2021 toe.

Juist ook in deze tijd is gebleken dat niet alle cliënten kunnen terugvallen op familie om de eigen zaken goed te regelen of de cliënten bij te staan in de keuzes die gemaakt moeten worden. Ook in deze tijd staan onze medewerkers klaar om deze cliënten bij te staan. Bel ons gerust.

Covid-19: financiën op orde?

De Bewindvoerder

Actualiteit

Zullen als gevolg van de covid 19 pandemie meer mensen met financiële problemen en schulden te maken krijgen? Een aantal grote steden denkt van wel, en houdt er rekening mee dat voor meer mensen met problematische schulden bewindvoerders zullen worden ingezet. Ook de staatssecretaris van SZW liet in een brief aan de tweede kamer in juni weten dat meer problemen worden verwacht.

Effectieve aanpak

Wij zien in onze praktijk ook hoe belangrijk het is dat mensen die te maken hebben met financiële problemen en schulden, snel hulp zoeken. In een stadium waarin nog efficiënt en effectief hulp geboden kan worden. Onder andere omdat nog een minnelijke regeling met de schuldeisers kan worden getroffen. En om te voorkomen dat boete op boete leidt tot een schuld waarin de boetes groter dan de schuld waar het allemaal mee begon.
Lastige situaties doen zich voor bij mensen die vallen onder de Participatiewet. Als sprake is van een fraudevordering (bij onrechtmatig ontvangen uitkeringen) is een minnelijke regeling niet mogelijk en wordt dikwijls een beroep gedaan op de rechter. Met als gevolg een ‘dwangakkoord’ of toelating tot de Wet Sanering Natuurlijke Personen.
Schuldenproblematiek gaat vaak gepaard met sociaal isolement. Zeker bij kwetsbare personen en gezinnen met kinderen een reden om snel een bewindvoerder in te zetten.

© Aenea Vitaal, augustus 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Welkom

Welkom bij de nieuwsbrief van Aenea. Als bewindvoerders en mentoren, gespecialiseerd het ondersteunen van cliënten die ook een zorgvraag hebben, nemen we u graag mee in de ontwikkelingen.  

Actualiteit

Ook als Aenea hebben wij te maken met alle maatregelen die zijn genomen om de Corona epidemie te beperken en te beheersen. We proberen – als dat binnen de veiligheidsvoorschriften verantwoord is – zo veel mogelijk onze cliënten te bezoeken. Als dat niet altijd mogelijk, houden we zo veel mogelijk op andere manieren contact.  

Covid – 19

Voor deze nieuwsbrief wilde we een interview publiceren met Margo Bosma, Margo is psycholoog en coördinator van het project ´dementie vriendelijke gemeente´, in de De Ronde Venen. Als gevolg van de Covid – 19 ontwikkelingen is dit project tijdelijk gestopt, en concentreert Margo zich op ondersteuning van mensen met een hulpvraag door de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers te faciliteren. Na de zomer gaan we opnieuw bij Margo kijken en hopen we verslag te kunnen doen van dit betekenisvolle project.  

Mentorschap en Bewindvoering

Als bewindvoerder worden we steeds vaker gevraagd om ook het mentorschap op ons te nemen. Nog even kort samen gevat: de bewindvoerder behartigt de financieel administratieve taken en belangen van de cliënt, de mentor ondersteunt bij keuzes met betrekking tot geestelijke en lichamelijke gezondheid. Vaak worden we als we eerste gevraagd om als bewindvoerder op te treden. Op die manier maken we het mogelijk dat een cliënt zo lang als mogelijk zelfstandig kan wonen. Maar vaak neemt de zorgbehoefte toe, en blijkt ook begeleiding wenselijk te zijn bij regie over de gezondheid.  

Casus

Wij raakten betrokken bij een mevrouw die een succesvolle carrière onderbroken zag worden door een herseninfarct. Het herstel loopt voorspoedig, maar het valt het de dochters op dat het gedrag verandert. Zicht en grip op de financiën gaan achteruit. Er wordt meer uitgegeven dan er binnen komt. Familieoverleg helpt helaas niet. Een bewindvoerder helpt om orde op zaken te stellen en rust te creëren. Dan blijkt dat er meer speelt. Bezoeken aan artsen volgen. We gaan met haar mee om te bereiken dat mevrouw het volledige verhaal kan vertellen. Zo wordt de diagnose langzaam duidelijk en kunnen we als mentor de verbindende schakel zijn tussen de cliënt en de zorgverleners om haar heen. Door vertrouwen, goed luisteren en het leggen van de verbinding.

Introductie: mentor Vivian

Nu Aenea steeds vaker ook als mentor op treedt, hebben we samenwerking gezocht met Vivian van Melkebeke, oprichter van Uniekk Mentorschap, werkzaam in de regio Zuid Limburg. Vivian is professioneel mentor – en toegelaten door de rechtbank. Vanuit haar achtergrond als maatschappelijk werker heeft Vivian jaren ervaring met begeleiding van mensen met (im)materiële problematiek. Wij hebben haar leren kennen als iemand die op persoonlijke en daadkrachtige wijze de cliënt de cliënt vertegenwoordigt en zijn blij met de samenwerking.

Houd het gesprek gaande

Heeft u vragen of wilt u eens (vrijblijvend) een situatie doorspreken? Neem dan contact met ons op: 06 – 300 186 82 of info @ Aenea Vitaal.nl  

met vriendelijke groet,
Het team van AeneaVitaal B.V.  

Wij voldoen aan alle regels en voorschriften inzake bewindvoering, budgetbeheer en mentorschap en zijn toegelaten door de rechtbank.

AeneaVitaal B.V., www.aeneavitaal.nl, e-mail: info@aeneavitaal.nl, Telefoon: 06–300 186 82, Regio Midden: Postbus 1864, 1200 BW Hilversum, Regio Zuid: Postbus 33, 6200 AA Maastricht

Mentorschap en bewindvoering

Welkom bij Aenea Vitaal

Als bewindvoerder worden we steeds vaker gevraagd om ook het mentorschap op ons te nemen. Nog even kort samen gevat: de bewindvoerder behartigt de financieel administratieve taken en belangen van de cliënt, de mentor ondersteunt bij keuzes met betrekking tot geestelijke en lichamelijke gezondheid. Vaak worden we als we eerste gevraagd om als bewindvoerder op te treden. Op die manier maken we het mogelijk dat een cliënt zo lang als mogelijk zelfstandig kan wonen. Maar vaak neemt de zorgbehoefte toe, en blijkt ook begeleiding wenselijk te zijn bij regie over de gezondheid.

© Aenea Vitaal, mei 2020

Praktijk voorbeeld

Wij raakten betrokken bij een mevrouw die een succesvolle carrière onderbroken zag worden door een herseninfarct. Het herstel loopt voorspoedig, maar het valt het de dochters op dat het gedrag verandert. Zicht en grip op de financiën gaan achteruit. Er wordt meer uitgegeven dan er binnen komt. Familieoverleg helpt helaas niet. Een bewindvoerder helpt om orde op zaken te stellen en rust te creëren. Dan blijkt dat er meer speelt. Bezoeken aan artsen volgen. We gaan met haar mee om te bereiken dat mevrouw het volledige verhaal kan vertellen. Zo wordt de diagnose langzaam duidelijk en kunnen we als mentor de verbindende schakel zijn tussen de cliënt en de zorgverleners om haar heen. Door vertrouwen, goed luisteren en het leggen van de verbinding.

© Aenea Vitaal, mei 2020

Actualiteit: Corona Virus

Inkomstenbeheer

Ook als Aenea hebben wij te maken met alle maatregelen die zijn genomen om de Corona epidemie te beperken en te beheersen. We proberen – als dat binnen de veiligheidsvoorschriften verantwoord is – zo veel mogelijk onze cliënten te bezoeken. Als dat niet altijd mogelijk, houden we zo veel mogelijk op andere manieren contact.

© Aenea Vitaal, mei 2020

Wetswijziging

Tarieven


Op 1 januari 2020 wijzigt de wetgeving ten aanzien gedwongen opnames. Op die datum gaat de zogenaamde Wet verplichte GGZ (WVggz) in. Deze wet moet leiden tot een daling van het aantal gedwongen opnames. ‘Gedwongen behandelingen’ hoeven niet altijd meer intramuraal plaats te vinden, maar kunnen ook thuis worden uitgevoerd. Ook biedt deze wet aan zowel cliënten als familie, meer inspraak in het behandelplan. Dit betekent veel voor de cliënt, maar ook voor de (thuis)zorg. Aanvullende (financieel administratieve) dienstverlening kan een langer verblijf thuis ondersteunen.

© Aenea Vitaal, oktober 2019

Trend

De trend
Het beleid van de overheid is er op gericht dat ouderen langer thuis wonen. Om die reden werd de vergoeding voor wonen met zorg in verzorgingshuizen afgebouwd en zijn de afgelopen 5 jaar honderden verzorgingshuizen gesloten. En de zorg die daar werd verleend, wordt nu in de thuissituatie aangeboden
Niet altijd mogelijk
Dat zorg thuis niet altijd mogelijk is, blijkt onder meer uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Sinds 2014 is het aantal opnames omdat het thuis gewoon niet meer ging, met 25% toegenomen. Bij mensen ouder dan 80, is de toename van deze zogenaamde gedwongen opnames, zelfs met 40% gestegen. Het gaat hier vaak om ouderen met dementie, die in hun directe omgeving geen netwerk hebben. In 2018 zijn 27.000 opnames ‘opgelegd’, in 1/3 van deze situaties van sprake een spoedopname.
Wens blijft zelfstandig wonen
Uit onderzoek blijkt dat mensen – ook op hoge leeftijd – het liefst zelfstandig wonen, eventueel in een omgeving die wat meer bescherming biedt. Ouderen zijn over het algemeen tevreden over zorg die ze ontvangen. Wel heeft men vaak moeite om de weg te vinden in de zorg en uit te zoeken hoe passende zorg georganiseerd kan worden. Daarnaast kan de zorg – begrijpelijk – niet voorzien in andere dienstverlening, zoals financieel administratieve ondersteuning.

© Aenea Vitaal, oktober 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Beschermingsbewind
Welkom
Welkom bij de oktober nieuwsbrief van Aenea. Als bewindvoerders en mentoren, met name voor cliënten die ook een zorgvraag hebben, nemen we u graag mee in de ontwikkelingen. Omdat we zien dat goede zorg vaak effectiever is als gemoedsrust bestaat doordat iemand mee kijkt naar de medische en zakelijke belangen.
De trend
Het beleid van de overheid is er op gericht dat ouderen langer thuis wonen. Om die reden werd de vergoeding voor wonen met zorg in verzorgingshuizen afgebouwd en zijn de afgelopen 5 jaar honderden verzorgingshuizen gesloten. En de zorg die daar werd verleend, wordt nu in de thuissituatie aangeboden
Niet altijd mogelijk
Dat zorg thuis niet altijd mogelijk is, blijkt onder meer uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Sinds 2014 is het aantal opnames omdat het thuis gewoon niet meer ging, met 25% toegenomen. Bij mensen ouder dan 80, is de toename van deze zogenaamde gedwongen opnames, zelfs met 40% gestegen. Het gaat hier vaak om ouderen met dementie, die in hun directe omgeving geen netwerk hebben. In 2018 zijn 27.000 opnames ‘opgelegd’, in 1/3 van deze situaties van sprake een spoedopname.
Wens blijft zelfstandig wonen
Uit onderzoek blijkt dat mensen – ook op hoge leeftijd – het liefst zelfstandig wonen, eventueel in een omgeving die wat meer bescherming biedt. Ouderen zijn over het algemeen tevreden over zorg die ze ontvangen. Wel heeft men vaak moeite om de weg te vinden in de zorg en uit te zoeken hoe passende zorg georganiseerd kan worden. Daarnaast kan de zorg – begrijpelijk – niet voorzien in andere dienstverlening, zoals financieel administratieve ondersteuning.
Komende wetswijziging
Op 1 januari 2020 wijzigt de wetgeving ten aanzien gedwongen opnames. Op die datum gaat de zogenaamde Wet verplichte GGZ (WVggz) in. Deze wet moet leiden tot een daling van het aantal gedwongen opnames. ‘Gedwongen behandelingen’ hoeven niet altijd meer intramuraal plaats te vinden, maar kunnen ook thuis worden uitgevoerd. Ook biedt deze wet aan zowel cliënten als familie, meer inspraak in het behandelplan. Dit betekent veel voor de cliënt, maar ook voor de (thuis)zorg. Aanvullende (financieel administratieve) dienstverlening kan een langer verblijf thuis ondersteunen.
Houd het gesprek gaande
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u eens (vrijblijvend) een situatie doorspreken waarvan u denkt dat de cliënt geholpen is met behartiging van de (zakelijke) belangen? Neem dan contact met ons op: 06 – 300 186 82 of info@aeneavitaal.nl

met vriendelijke groet,
Het team van AeneaVitaal B.V.
Wij voldoen aan alle regels en voorschriften inzake bewindvoering en budgetbeheer en zijn toegelaten door de rechtbank.
AeneaVitaal B.V.
www.aeneavitaal.nl
info@aeneavitaal.nl
Tel. 06–300 186 82
Regio Midden:
Postbus 1864
1200 BW Hilversum
Regio Zuid:
Postbus 33
6200 AA Maastricht

Welkom

Welkom bij Aenea. Als bewindvoerders en mentoren, met name voor cliënten die ook een zorgvraag hebben, nemen we u graag mee in de ontwikkelingen. Omdat we zien dat goede zorg vaak effectiever is als gemoedsrust bestaat doordat iemand mee kijkt naar de medische en zakelijke belangen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar info @ Aenea Vitaal.nl